Ochrona firmy przed ransomware

Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub szyfruje dane użytkownika, a następnie żąda od niego okupu za ich odblokowanie. Jest to jedno z największych zagrożeń dla przedsiębiorstw każdej wielkości, ponieważ może prowadzić do utraty ważnych danych, zakłóceń w działalności i znaczących strat finansowych.

Najnowsze metody ataków ransomware na firmy

Ransomware jest jedną z najbardziej destrukcyjnych form cyberataków, która ciągle ewoluuje. Do 2023 roku, obserwujemy kilka nowych trendów i metod ataków ransomware na firmy:

 • Double Extortion (podwójne szantażowanie): Oprócz szyfrowania danych ofiary, przestępcy kradną cenne informacje i grożą ich opublikowaniem, jeśli okup nie zostanie zapłacony. To zwiększa presję na ofiary, zwłaszcza jeśli posiadają one dane wrażliwe lub poufne.
 • Ransomware as a Service (RaaS): Ransomware jako usługa to model, w którym deweloperzy ransomware wynajmują swoje oprogramowanie innym przestępcom, co obniża barierę wejścia dla mniej zaawansowanych hakerów i zwiększa skalę zagrożenia.
 • Ataki na łańcuch dostaw: Atakujący celują w dostawców usług lub oprogramowania, infekując ich produkty lub usługi ransomware. Kiedy klient firmy używa zainfekowanego oprogramowania lub usługi, atak rozprzestrzenia się na jego sieć.
 • Cryptojacking i ransomware: Niektóre odmiany ransomware teraz łączą szyfrowanie danych z tajnym wydobywaniem kryptowalut (cryptojacking), co stanowi dodatkowe obciążenie dla zasobów systemowych ofiary i potencjalne dodatkowe źródło dochodu dla przestępców.
 • Wykorzystywanie zdalnych pulpitów i usług chmurowych:Atakujący coraz częściej wykorzystują słabe punkty w zdalnych pulpitach i usługach chmurowych, aby uzyskać dostęp do sieci firmowej i wdrożyć ransomware.
 • Spoofing i social engineering: Techniki inżynierii społecznej, takie jak phishing czy spoofing (podszywanie się), są coraz częściej wykorzystywane do rozpowszechniania ransomware, poprzez nakłanianie użytkowników do kliknięcia zainfekowanych linków lub załączników.
 • Automatyzacja i samorozprzestrzenianie: Nowoczesne odmiany ransomware są coraz bardziej zautomatyzowane i zdolne do samorozprzestrzeniania się w sieci, co pozwala na szybkie i szerokie rozprzestrzenianie ataku.
 • Ataki na specyficzne branże: Przestępcy coraz częściej celują w konkretne branże, takie jak opieka zdrowotna, edukacja czy rząd, gdzie szyfrowanie danych może mieć krytyczne skutki i zwiększa prawdopodobieństwo zapłacenia okupu.

Rozumienie tych metod jest kluczowe dla firm, aby skutecznie zapobiegać atakom ransomware i minimalizować ich wpływ. Ważne jest regularne szkolenie pracowników, utrzymywanie aktualnych kopii zapasowych oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa.

Najczęstsze typy ataków ransomware obejmują:

 • Crypto Ransomware lub Encryptors: Szyfrują pliki i dane w systemie, czyniąc je niedostępne bez klucza deszyfrującego.
 • Lockers: Całkowicie blokują dostęp do systemu, wyświetlając ekran z żądaniem okupu.
 • Scareware: Fałszywe oprogramowanie, które twierdzi, że wykryło wirusa lub inny problem na komputerze i kieruje do zapłaty za rozwiązanie problemu.
 • Doxware lub Leakware: Grozi rozpowszechnieniem wrażliwych danych osobowych lub firmowych online, jeśli okup nie zostanie zapłacony.
 • RaaS (Ransomware as a Service): Złośliwe oprogramowanie hostowane anonimowo przez hakera, który zarządza wszystkimi aspektami ataku, od dystrybucji ransomware po zbieranie płatności i przywracanie dostępu.

Niektóre z najbardziej znanych ataków ransomware w historii to:

 • Colonial Pipeline (DarkSide RaaS): W maju 2021 r. atak ten spowodował znaczne braki w dostawach paliwa w południowo-wschodnich stanach USA i skutkował okupem w wysokości 4,4 miliona dolarów, z czego około 2,3 miliona dolarów później odzyskało Ministerstwo Sprawiedliwości USA.
 • Kostaryka (Conti): Gang ransomware Conti zaatakował instytucje rządowe Kostaryki w kwietniu 2022 r., powodując ogromne codzienne straty i poważne zakłócenia w świadczeniu usług rządowych.
 • Impresa (Lapsus$): Największy portugalski konglomerat medialny został zaatakowany przez ransomware Lapsus$ w styczniu 2022 r., co doprowadziło do wyłączenia stron internetowych, gazet i kanałów telewizyjnych, stając się największym atakiem cybernetycznym w kraju.
 • JBS USA (REvil RaaS): Jeden z największych na świecie producentów mięsa zapłacił 11 milionów dolarów okupu po ataku ransomware REvil w maju 2021 r.
 • Maersk (NotPetya): W czerwcu 2017 r. duński gigant spedycyjny poniósł straty rzędu około 300 milionów dolarów w wyniku globalnych ataków NotPetya.
 • Swissport (BlackCat RaaS): W lutym 2022 r. szwajcarski dostawca usług lotniskowych został zaatakowany przez ransomware, co spowodowało zakłócenia w usługach lotniczych, a dane zostały skradzione i grożono ich sprzedażą.
 • Travelex (REvil RaaS): Firma zajmująca się wymianą walut zapłaciła 2,3 miliona dolarów okupu i została zmuszona do ogłoszenia upadłości w 2020 r. częściowo z powodu ataku, który miał miejsce pod koniec 2019 r.
 • National Health Service w Wielkiej Brytanii (WannaCry): W maju 2017 r. NHS zostało poważnie dotknięte przez atak WannaCry, który wykorzystał lukę EternalBlue w systemach Windows i doprowadził do opóźnień w świadczeniu usług medycznych.
 • Ukraina (NotPetya): Podczas początkowych globalnych ataków NotPetya w czerwcu 2017 r. głównie na celowniku znalazły się Francja, Niemcy i Ukraina, ta ostatnia odniosła około 80% ataków, powodując globalne straty.

Jak zabezpieczyć Twoją firmę przed atakami ransomware:

 • Regularne kopie zpasowe: Utrzymuj regularne kopie zapasowe danych na niepodłączonych do sieci dyskach lub w chmurze z odpowiednią ochroną. To podstawowa zasada, która pozwoli na szybkie przywrócenie systemów bez płacenia okupu.
 • Aktualizacje oprogramowania: Regularnie aktualizuj wszystkie systemy i oprogramowanie, aby naprawiać luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystywane przez ransomware.
 • Zaawansowane rozwiązania antywirusowe: Inwestuj w zaawansowane rozwiązania antywirusowe i antimalware, które są specjalnie zaprojektowane do wykrywania i blokowania ransomware.
 • Filtrowanie wiadomości e-mail: Wiele ataków ransomware rozpoczyna się od zainfekowanych załączników e-mail. Używaj zaawansowanych systemów filtrujących wiadomości e-mail, aby wyłapywać podejrzane wiadomości.
 • Szkolenie pracowników: Przeprowadzaj regularne szkolenia dla pracowników na temat bezpieczeństwa informacji, aby wiedzieli, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń, takich jak phishing czy niebezpieczne załączniki.
 • Zasady minimalnych uprawnień: Zastosuj zasady minimalnych uprawnień dla kont użytkowników. Dostęp do ważnych danych powinien mieć tylko ograniczona liczba osób.
 • Segmentacja sieci: Segmentuj sieć firmową, aby w przypadku ataku, ograniczyć jego zasięg i zapobiec rozprzestrzenianiu się ransomware.
 • Plan odpowiedzi na incydenty: Opracuj i utrzymuj aktualny plan reagowania na incydenty bezpieczeństwa, który zawiera procedury do naśladowania w przypadku ataku ransomware.
 • Monitoring sieci: Monitoruj sieć w poszukiwaniu niezwykłej aktywności, która może wskazywać na próby ataku.
 • Ochrona przed wyciekiem danych: Zainwestuj w rozwiązania DLP (Data Loss Prevention), które pomogą w wykrywaniu i blokowaniu prób nieautoryzowanego przesyłania danych.

Szybka reakcja na ransomware: 10 kroków do opanowania kryzysu w Twojej firmie

W przypadku podejrzenia ataku ransomware w firmie, należy działać szybko i zdecydowanie, aby zminimalizować szkody. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Natychmiast odłącz zainfekowany system: Odłącz zainfekowany komputer od sieci firmowej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ransomware. Obejmuje to Wi-Fi, przewodowe połączenia sieciowe oraz wszelkie inne połączenia (np. Bluetooth).
 2. Zgłoś incydent: Natychmiast powiadom odpowiednie osoby w swojej firmie, takie jak zespół IT lub odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji.
 3. Zachowaj spokój i nie płac okupu: Płacenie okupu nie gwarantuje odzyskania danych i może zachęcić przestępców do dalszych ataków. Ponadto, płacenie okupu jest nielegalne w niektórych jurysdykcjach.
 4. Dokonaj analizy i oceny skali ataku: Zidentyfikuj, które systemy zostały zainfekowane i jaki rodzaj ransomware został użyty. To pomoże w określeniu najlepszego sposobu działania.
 5. Skorzystaj z kopii zapasowych: Jeśli masz aktualne kopie zapasowe danych, możesz je użyć do przywrócenia systemów po usunięciu ransomware.
 6. Zgłoś atak właściwym organom: Zgłoś incydent odpowiednim organom ścigania. W niektórych krajach istnieją specjalne jednostki zajmujące się cyberprzestępczością.
 7. Skonsultuj się z ekspertami ds. bezpieczeństwa: Rozważ skorzystanie z usług firm specjalizujących się w reagowaniu na incydenty i odzyskiwaniu danych po atakach ransomware.
 8. Dokumentuj wszystko: Dokumentuj wszystkie działania podjęte w odpowiedzi na atak, włączając w to korespondencję z przestępcami, jeśli taka miała miejsce. To może być pomocne podczas dochodzenia policyjnego.
 9. Przeprowadź analizę post-incydentu: Po rozwiązaniu sytuacji przeprowadź szczegółową analizę incydentu, aby zrozumieć, jak doszło do ataku i jak można uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.
 10. Poinformuj zainteresowane strony: W zależności od skali ataku i obowiązujących przepisów możesz być zobowiązany do poinformowania klientów, partnerów i innych zainteresowanych stron o naruszeniu bezpieczeństwa.

W dzisiejszym świecie, gdzie dane są nową walutą, a każda przerwa w działalności może kosztować firmę miliony, zabezpieczenie przed atakami ransomware jest nie tylko mądrością, ale koniecznością. Skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego konsultanta ds. cyberbezpieczeństwa może ochronić Twoją firmę przed nie tylko stratą danych i finansów, ale także przed szkodą dla reputacji.

Przewodnik ochrona firmy przed ransomware

Jeśli czujesz, że technologia staje Ci na drodze do sukcesu, daj mi znać. Razem znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na tym, co robisz najlepiej, a ja zajmę się resztą. Skontaktuj się ze mną, a dowiesz się, jak mogę być Twoim wsparciem w świecie IT!

Oddzwonię!